Agenda

April 2021:

02-04 Goede Vrijdag, leerlingen vrij

05-04 Tweede Paasdag, leerlingen vrij

07-04 NSCCT groep 6 en 7

20/21-04 IEP-toets, eindtoets groep 8. Informatie krijgt u binnenkort.

21-04 Leerlingen vrij, behalve groep 8.

21-04 Tien-minuten gesprekken, via beeldbellen..

24-05 Tweede pinksterdag vrij

23-06 Alle leerlingen vrij. (rapportgesprekken, telefoon/beeldbellen

30-06 Alle leerlingen vrij. Studiedag team