Schooltijden & Vakanties

 webdesign

SCHOOLTIJDENschooltijden

Op OBS Harry Bannink gaan alle groepen op de volgende tijden naar school:

 

Maandag                  8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur

Dinsdag                   8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur

Woensdag                8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur           

Donderdag               8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur

Vrijdag                     8:30 uur – 12:00 uur en 12:30 uur – 14:00 uur  

 

’s Morgens om 8:20 uur gaat de eerste bel, waarna de kinderen naar binnen mogen.
Vanaf die tijd zullen de leerkrachten in de lokalen aanwezig zijn. 
Om 8:30 uur beginnen de lessen. 

Er is een ochtendpauze tussen 10.30 -10.45 uur. 

Alle groepen lunchen ongeveer 15 minuten om 12.15 uur met de eigen leerkracht, in het eigen lokaal. 

Alle kinderen brengen een lunchpakket, eten en drinken, mee. 

Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze gaan we door tot 14.00 uur.

 

 

VAKANTIES  SCHOOLJAAR 2018-2019

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie      

Goede Vrijdag             

Tweede Paasdag        

Meivakantie               

2de Pinksterdag       

Zomervakantie           

 

     

Agenda 2018-2019

De vrije dagen voor alle groepen zijn:


 

OVERIGE BELANGRIJKE DATA                                              

Voorleesdagen groep 1&2        

Onderwijsdag                            

Geluksweek                             
            

Paaslunch                                  

IEP eindtoets groep 8                De landelijke eindtoets wordt  afgenomen.

Afscheidsavond groep 8            De afscheidsavond is dit jaar op  

                                 komen de kinderen uit groep 8 op school om afscheid te nemen. 
Zij mogen dáárna gaan genieten van de zomervakantie, dus niet eerder!

 

DATUM:        

                        

Studiedagen die u vast kunt noteren zijn: